All posts by talaselectric

Tekniikka ja Talous 02/2019

Tekniikka&Talous 02/2019
Juttu luettavissa myös täältä.

Uusi mittari vanhaan käyttöön – Talas automatisoi eristysvastusmittauksen – voi säästää vaikeissa olosuhteissa rutkasti rahaa

Helsinkiläisellä Talas Electricillä on käsissään ainutlaatuinen keksintö ja tuote: automaattinen eristysvastusmittari.

”Voi sanoa, että meillä on maailmanlaajuisestikin kultakimpale käsissä. Laitteen avulla saadaan eristysvastusmittaus automatisoitua”, toimitusjohtaja Matti Myllymäki kertoo.

Alan markkina on suuri. Sähkömoottoreita on maailmassa yli 450 miljoonaa, ja niiden määrä kasvaa joka vuosi kymmenellä prosentilla.

Talas on keskittynyt sähkömoottoreiden automaattiseen eristysvastusmittaukseen sekä seisontalämmitykseen.

Talaksen mittarit ja kuivaajat pääsevät oikeuksiinsa paikoissa, joissa sähkömoottorit joudutaan asentamaan kosteisiin olosuhteisiin tai huonon ilmanlaadun omaaviin paikkoihin. Kosteus ja lika aiheuttavat moottoreille jatkuvia ongelmia, ja lähes viidennes moottorivaurioista voidaankin laittaa kosteuden tai lian piikkiin.

Alhaisen eristysvastuksen aiheuttamat oikosulut ovat matalajännitemoottoreiden toiseksi yleisin ja korkeajännitemoottoreiden yleisin rikkoutumisen syy. Jatkuva eristysvastusmonitorointi pystyy myös havaitsemaan laakerivikoja.

Tuotteen kehitys aloitettiin vuonna 2010. Idea alkulähde on Moskovan metrossa, joka kärsi moottoreiden oikosuluista.

”Saimme tuotteen vuonna 2017 valmiiksi, ja sen jälkeen olemme myyneet yli 50 laitetta. Suurin osa on mennyt Suomeen. Ostajat löytyvät paperiteollisuudesta, metalliteollisuudesta sekä kunnallistekniikan piiristä”; Myllymäki luonnehtii.

Laitteiden valmistus aloitettiin vuosi sitten. Sopimusvalmistajana toimii hämeenkyröläinen Kyrel. Yhden laitteen hinta on noin 450 euroa. Lupaavasta tuotteesta huolimatta Talaksenkin meno on välillä töyssyistä.

”Asiakkaat ovat laitteen hyödyistä huolimatta yllättävän konservatiivisia ja päätössyklit pitkiä. Esimerkiksi kunnallistekniikassa laitteita on vaikea saada kaupaksi muualle kuin uusiin tai saneerattaviin jätevedenpuhdistamoihin.”

Myös tuotekehitys on laahannut. Mittari valmistui puolitoista vuotta alkuperäisestä aikataulusta jäljessä.

”Tästä on aiheutunut vaikeuksia rahoitukseen. Aika iso osa ajasta menee siihen, että selittelee rahoittajille, miksi olemme myöhässä.”

Myllymäki toivoo yrityksen uskottavuuden paranevan positiivisten käyttökokemusten myötä.

”Jatkossa markkinoimme mittaus- ja kuivausteknologiaamme loppuasiakkaiden ohella laitevalmistajille. Uusista toimialoista toivomme saavamme ison tukijalan öljy- ja kaasualan yrityksistä.”

Jos Myllymäen kaavailut toteutuvat, yhtiön liikevaihto monikymmenkertaistuu 4–5 miljoonaan seuraavien viiden vuoden aikana.

Talas Electric
Perustettu: 2015
Liikevaihto: 150 000 euroa
Henkilöstö: 10
+ Mahdollisuudet: Suuret markkinat, uniikki tuote
– Uhat: Teollisuuden ¬konservatiivisuus

LEHDISTÖTIEDOTE 2.3.2018

Suomalainen teknologia kiinnostaa ydinvoimasektoriakin 

SUOMALAINEN KASVUYRITYS SEMIFINAALIIN ROSATOMIN TEKNOLOGIAKILPAILUSSA

Suomalainen vuonna 2015 perustettu Talas Electric Oy osallistui Rosatomin järjestämään teknologiakilpailuun nimeltä Vektor. Talaksen esittelemä sähkömoottorien automaattiseen kunnonvalvontaan ja laakeririkkojen ehkäisemiseen erikoistunut teknologia valittiin useiden osanottajien joukosta semifinaaleihin. Yrityksessä tiedetään, että vaikeasti lähestyttävä ydinvoimasektori olisi yhtiölle potentiaalinen asiakastoimiala. Talas Electric kehittää laitteita teollisuuden ja yhdyskuntatekniikan tarpeisiin parantamaan sähkömoottoreiden toimintavarmuutta. Kilpailun finaali järjestetään 12.3 Moskovassa teknologiapuisto Skolkovossa.

”Olemme Talas Electricissä erittäin innostuneita Rosatomin osoittamasta kiinnostuksesta sähkömoottoreiden automaattiseen kunnonvalvontaan ja laakerivaurioiden ehkäisemiseen. Yrityshän operoi erittäin vaativassa ympäristössä kautta maailman, jossa turvallisuus ja toimintavarmuus ovat ensisijaisen tärkeitä”, pohtii Talas Electric Oy:n toimitusjohtaja Ville Halonen. ”Odotamme, että saamme kilpailumenestyksen myötä ovia auki Rosatomin suuntaan myös kaupallisesti”, lisää yhtiön toinen perustaja Matti Myllymäki.

Talas Electric valmistaa ja kehittää sähkömoottorin ohjausyksikölle asennettavia automaattisia eristevastusmittareita ja​ tasavirtalämmittimiä. Yksi suurimmista sähkömoottorin rikon aiheuttavista tekijöistä on eristysvastuksen heikkeneminen, mikä aiheuttaa oikosulun ja moottorin vaurioitumisen. Toinen yleinen ongelma on kosteuden pääseminen laakeripesään moottorin ollessa pois päältä tai laakereiden ylirasvaus, jolloin rasvaa työntyy moottorille ja eristysvastus heikkenee. Talaksen automaattiset eristysvastusmittarit pystyvät mittamaan sekä käämien eristeen kosteuden, että mahdollisen eristeen ulkopinnalle kertyneen lian. Tuoteperheen toinen laite pystyy tasavirtakuivauksen ansiosta estämään ilmankosteuden kondensoitumisen käämien eristeillä ja laakeripesän sisällä. Laitteet edistävät asiakasyritysten ennakoivaa huoltoa ja parantaa tuotantoprosessien toimintavarmuutta.

Vektor on Rosatomin pääomasijoitusrahaston järjestämä kilpailu, jossa palkintona on 4300 euron ja teknologiapuisto Skolkovon 78 000 euron avustus sekä mahdollinen jopa 4,4 miljoonan euron pääomasijoitus. Kilpailussa etsitään innovaatioita digitaalisten alustojen, 3-D-teknologian, robotiikan, voimansiirron, energian varastoinnin, puhtaan veden, puolijohteiden ja tekoälyn piiristä.

Talas Electric Oy on vuonna 2015 perustettu teknologiayritys, joka kehittää sähkömoottorien ohjaamiseen, seisontalämmitykseen ja eristysvastustuskyvyn mittaamiseen tarkoitettuja laitteita. Yrityksen vahvuuksia ovat vahva teoreettinen osaaminen ja tuotekehitys. Talas Electricin patentoima lämmitysteknologia vähentää kosteuden aiheuttamia laakeririkkoja ja eristevaurioita muun muassa prosessiteollisuudessa, yhdyskuntatekniikassa ja talviurheilukeskuksissa. Talas Electric on Cleantech Finlandin jäsen. www.talaselectric.com

 

Talas Dryer

Talas Dryer

Talas Dryer is an intellectual device for monitoring and protecting electric motors. It heats the motor with direct current impulses keeping the insulation resistance and bearings always dry and ready for safe start. Talas Dryer also automatically measures the insulation resistance and gives warnings in case of low insulation resistance.

LEHDISTÖTIEDOTE 18.1.2017

Nuori teknologiayritys panostaa tuotekehitykseen 

UUSI MITTAUS- JA KUIVAUSTEKNOLOGIA VÄHTENTÄÄ KOSTEUDEN AIHEUTTAMIA SÄHKÖMOOTTORIRIKKOJA

Maailmalla on käytössä yli 300 miljoonaa sähkömoottoria. Niiden vikaantumisten aiheuttamat prosessi- ja tuotantohäiriöt ovat yleinen ongelma prosessiteollisuudessa ja yhdyskuntatekniikassa. Moottorivaurioista arvioilta 15−25 prosenttia on kosteuden aiheuttamia.

Talas Electric Oy:n kehittämä ja patentoima teknologia yhdistää eristysvastusmittauksen ja eristeiden kuivauksen yhteen laitteeseen. Teknologian ansioista matalajännitemoottoreiden (alle 1 000 volttia) eristysvastusmittaus ja eristeiden kuivaus saadaan automatisoitua, mikä pidentää moottoreiden käyttöikää ja parantaa käyttövarmuutta.  

”Talas Dryer on tarkoitettu moottoreille, jotka joudutaan asentamaan kosteisiin olosuhteisiin esimerkiksi ulkoilmaan, maan alle tai muihin korkean ilmankosteuden tiloihin. Automaattista eristysvastusmittausta voidaan hyödyntää kaikissa tuotanto-olosuhteissa, kun halutaan valvoa moottoreiden eristysvastuskykyä ja parantaa käyttövarmuutta”, Talas Electricin toimitusjohtaja Ville Halonen sanoo.

Yksi Talas Electricin vahvuuksista on syvä alkupään tuotekehitys. Yrityksen laitteita oli testattu jo vuoden ajan teollisessa ympäristössä Suomessa ja Venäjällä muun muassa sellu- ja paperiteollisuudessa, kunnallistekniikassa ja energiateollisuudessa ennen kuin niiden varsinainen tuotanto aloitettiin tämän vuoden tammikuussa. Laitteiden valmistus on ulkoistettu hämeenkyröläiselle sopimusvalmistajalle Kyrel Oy:lle.

Vahvan tuotekehitysosaamisensa ansiosta Talas Electric Oy:n tuotevalikoima ei tule rajoittumaan yhteen tuotteeseen.

”Pystymme kehittämään ja testaamaan ideoitamme kenttäolosuhteissa ja selvittämään markkinatarpeen hyvin aikaisessa tuotekehityksen vaiheessa, jolloin päätös tuotteistamisen jatkamisesta voidaan tehdä mahdollisimman pienillä tuotekehitys- ja markkinointipanostuksilla”, Halonen sanoo.

Talas Electricin toinen rahoituskierros päättyi vuodenvaihteessa. Rahoittajia kiinnostivat yrityksen   kansainväliset kasvumahdollisuudet ja vahva teknologinen osaaminen, jolla ratkaistaan todellisia ongelmia teollisuudessa. Päättyneen rahoituskierroksen jälkeen neljä perustajaosakasta omistavat yrityksestä yli 70 prosenttia ja pääomasijoittajat omistavat loput. 

Talas Electric on saanut kansainväliseen kasvuun suuntaaville yrityksille tarkoitettua rahoitusta Tekesiltä ja ELY-keskukselta.

Talas Electric Oy on vuonna 2015 perustettu teknologiayritys, joka kehittää sähkömoottorien ohjaamiseen, eristysvastustuskyvyn mittaamiseen ja eristeiden kuivaamiseen tarkoitettuja laitteita. Yrityksen vahvuuksia ovat vahva teoreettinen osaaminen ja tuotekehitys. Talas Electricin patentoima kuivausteknologia vähentää kosteuden aiheuttamia moottoririkkoja muun muassa prosessiteollisuudessa, yhdyskuntatekniikassa ja talviurheilukeskuksissa. Talas Electric on Cleantech Finlandin jäsen. www.talaselectric.com

Lisätietoja:

Ville Halonen, toimitusjohtaja, Talas Electric Oy, puh. 050 4106 983 ja ville@talaselectric.com

Matti Myllymäki, partneri, Talas Electric Oy, puh. 040 0605 085 ja matti@talaselectric.com

Talas Measurer

Talas Measurer

Talas Measurer is an intellectual device for automatic insulation resistance monitoring. When the motor stops Talas Measurer starts to measure the insulation resistance in adjustable cycles and gives warnings in case of falling insulation resistance. Talas Measurer comes with a feature allowing it to work with most VFDs and soft starters without isolation contactor.