LEHDISTÖTIEDOTE 18.1.2017

Nuori teknologiayritys panostaa tuotekehitykseen 

UUSI MITTAUS- JA KUIVAUSTEKNOLOGIA VÄHTENTÄÄ KOSTEUDEN AIHEUTTAMIA SÄHKÖMOOTTORIRIKKOJA

Maailmalla on käytössä yli 300 miljoonaa sähkömoottoria. Niiden vikaantumisten aiheuttamat prosessi- ja tuotantohäiriöt ovat yleinen ongelma prosessiteollisuudessa ja yhdyskuntatekniikassa. Moottorivaurioista arvioilta 15−25 prosenttia on kosteuden aiheuttamia.

Talas Electric Oy:n kehittämä ja patentoima teknologia yhdistää eristysvastusmittauksen ja eristeiden kuivauksen yhteen laitteeseen. Teknologian ansioista matalajännitemoottoreiden (alle 1 000 volttia) eristysvastusmittaus ja eristeiden kuivaus saadaan automatisoitua, mikä pidentää moottoreiden käyttöikää ja parantaa käyttövarmuutta.  

”Talas Dryer on tarkoitettu moottoreille, jotka joudutaan asentamaan kosteisiin olosuhteisiin esimerkiksi ulkoilmaan, maan alle tai muihin korkean ilmankosteuden tiloihin. Automaattista eristysvastusmittausta voidaan hyödyntää kaikissa tuotanto-olosuhteissa, kun halutaan valvoa moottoreiden eristysvastuskykyä ja parantaa käyttövarmuutta”, Talas Electricin toimitusjohtaja Ville Halonen sanoo.

Yksi Talas Electricin vahvuuksista on syvä alkupään tuotekehitys. Yrityksen laitteita oli testattu jo vuoden ajan teollisessa ympäristössä Suomessa ja Venäjällä muun muassa sellu- ja paperiteollisuudessa, kunnallistekniikassa ja energiateollisuudessa ennen kuin niiden varsinainen tuotanto aloitettiin tämän vuoden tammikuussa. Laitteiden valmistus on ulkoistettu hämeenkyröläiselle sopimusvalmistajalle Kyrel Oy:lle.

Vahvan tuotekehitysosaamisensa ansiosta Talas Electric Oy:n tuotevalikoima ei tule rajoittumaan yhteen tuotteeseen.

”Pystymme kehittämään ja testaamaan ideoitamme kenttäolosuhteissa ja selvittämään markkinatarpeen hyvin aikaisessa tuotekehityksen vaiheessa, jolloin päätös tuotteistamisen jatkamisesta voidaan tehdä mahdollisimman pienillä tuotekehitys- ja markkinointipanostuksilla”, Halonen sanoo.

Talas Electricin toinen rahoituskierros päättyi vuodenvaihteessa. Rahoittajia kiinnostivat yrityksen   kansainväliset kasvumahdollisuudet ja vahva teknologinen osaaminen, jolla ratkaistaan todellisia ongelmia teollisuudessa. Päättyneen rahoituskierroksen jälkeen neljä perustajaosakasta omistavat yrityksestä yli 70 prosenttia ja pääomasijoittajat omistavat loput. 

Talas Electric on saanut kansainväliseen kasvuun suuntaaville yrityksille tarkoitettua rahoitusta Tekesiltä ja ELY-keskukselta.

Talas Electric Oy on vuonna 2015 perustettu teknologiayritys, joka kehittää sähkömoottorien ohjaamiseen, eristysvastustuskyvyn mittaamiseen ja eristeiden kuivaamiseen tarkoitettuja laitteita. Yrityksen vahvuuksia ovat vahva teoreettinen osaaminen ja tuotekehitys. Talas Electricin patentoima kuivausteknologia vähentää kosteuden aiheuttamia moottoririkkoja muun muassa prosessiteollisuudessa, yhdyskuntatekniikassa ja talviurheilukeskuksissa. Talas Electric on Cleantech Finlandin jäsen. www.talaselectric.com

Lisätietoja:

Ville Halonen, toimitusjohtaja, Talas Electric Oy, puh. 050 4106 983 ja ville@talaselectric.com

Matti Myllymäki, partneri, Talas Electric Oy, puh. 040 0605 085 ja matti@talaselectric.com