LEHDISTÖTIEDOTE 2.3.2018

Suomalainen teknologia kiinnostaa ydinvoimasektoriakin 

SUOMALAINEN KASVUYRITYS SEMIFINAALIIN ROSATOMIN TEKNOLOGIAKILPAILUSSA

Suomalainen vuonna 2015 perustettu Talas Electric Oy osallistui Rosatomin järjestämään teknologiakilpailuun nimeltä Vektor. Talaksen esittelemä sähkömoottorien automaattiseen kunnonvalvontaan ja laakeririkkojen ehkäisemiseen erikoistunut teknologia valittiin useiden osanottajien joukosta semifinaaleihin. Yrityksessä tiedetään, että vaikeasti lähestyttävä ydinvoimasektori olisi yhtiölle potentiaalinen asiakastoimiala. Talas Electric kehittää laitteita teollisuuden ja yhdyskuntatekniikan tarpeisiin parantamaan sähkömoottoreiden toimintavarmuutta. Kilpailun finaali järjestetään 12.3 Moskovassa teknologiapuisto Skolkovossa.

”Olemme Talas Electricissä erittäin innostuneita Rosatomin osoittamasta kiinnostuksesta sähkömoottoreiden automaattiseen kunnonvalvontaan ja laakerivaurioiden ehkäisemiseen. Yrityshän operoi erittäin vaativassa ympäristössä kautta maailman, jossa turvallisuus ja toimintavarmuus ovat ensisijaisen tärkeitä”, pohtii Talas Electric Oy:n toimitusjohtaja Ville Halonen. ”Odotamme, että saamme kilpailumenestyksen myötä ovia auki Rosatomin suuntaan myös kaupallisesti”, lisää yhtiön toinen perustaja Matti Myllymäki.

Talas Electric valmistaa ja kehittää sähkömoottorin ohjausyksikölle asennettavia automaattisia eristevastusmittareita ja​ tasavirtalämmittimiä. Yksi suurimmista sähkömoottorin rikon aiheuttavista tekijöistä on eristysvastuksen heikkeneminen, mikä aiheuttaa oikosulun ja moottorin vaurioitumisen. Toinen yleinen ongelma on kosteuden pääseminen laakeripesään moottorin ollessa pois päältä tai laakereiden ylirasvaus, jolloin rasvaa työntyy moottorille ja eristysvastus heikkenee. Talaksen automaattiset eristysvastusmittarit pystyvät mittamaan sekä käämien eristeen kosteuden, että mahdollisen eristeen ulkopinnalle kertyneen lian. Tuoteperheen toinen laite pystyy tasavirtakuivauksen ansiosta estämään ilmankosteuden kondensoitumisen käämien eristeillä ja laakeripesän sisällä. Laitteet edistävät asiakasyritysten ennakoivaa huoltoa ja parantaa tuotantoprosessien toimintavarmuutta.

Vektor on Rosatomin pääomasijoitusrahaston järjestämä kilpailu, jossa palkintona on 4300 euron ja teknologiapuisto Skolkovon 78 000 euron avustus sekä mahdollinen jopa 4,4 miljoonan euron pääomasijoitus. Kilpailussa etsitään innovaatioita digitaalisten alustojen, 3-D-teknologian, robotiikan, voimansiirron, energian varastoinnin, puhtaan veden, puolijohteiden ja tekoälyn piiristä.

Talas Electric Oy on vuonna 2015 perustettu teknologiayritys, joka kehittää sähkömoottorien ohjaamiseen, seisontalämmitykseen ja eristysvastustuskyvyn mittaamiseen tarkoitettuja laitteita. Yrityksen vahvuuksia ovat vahva teoreettinen osaaminen ja tuotekehitys. Talas Electricin patentoima lämmitysteknologia vähentää kosteuden aiheuttamia laakeririkkoja ja eristevaurioita muun muassa prosessiteollisuudessa, yhdyskuntatekniikassa ja talviurheilukeskuksissa. Talas Electric on Cleantech Finlandin jäsen. www.talaselectric.com